Ervaring en referenties
Waarom al zoveel clusters voor Certiked vbi kozen

Certiked vbi is al sinds 2003 actief als NVAO-erkend evaluatiebureau (toen nog ‘Visiterende en Beoordelende Instelling = vbi’). Certiked vbi wordt al jaren veel gevraagd voor het uitvoeren van clustervisitaties, sinds 1 januari 2015 de verplichte beoordelingswijze. Enkele referenties:

Cluster: Gezondheidswetenschappen
Opdrachtgevers: o.a. Vrije Universiteit, Universiteit van Twente
Opleidingen: zowel bachelor als master

Cluster: Universitaire Lerarenopleidingen en Educatieve Minoren
Opdrachtgevers: Universiteit van Amsterdam en Radboud Universiteit
Opleidingen: Per universiteit circa 20 opleidingen: ULO's op masterniveau en Educatieve Minoren op bachelorniveau.

Logo
Cluster: initiële en post-initiële M + B opleidingen op het terrein van management, finance en logistiek
Opdrachtgevers: Rotterdam School of Management
Opleidingen: met inzet van één commissie 22 bachelor- en (post-)initiële masteropleidingen beoordeeld op gerealiseerde eindniveaus