Verloop van de visitatie
“Bij Certiked vbi is een visitatie geen bezoeking, maar een stimulerende exercitie in kwaliteitsverbetering”

De visitatie is er om vast te stellen of een opleiding voldoet aan het actuele NVAO Beoordelingskader voor de uitgebreide opleidingsbeoordeling (UOB) of de beperkte opleidingsbeoordeling (BOB). Het traject omvat als regel vier stappen en wordt nauwlettend bewaakt door het management van Certiked vbi en de procescoördinator/secretaris. Met de voorbereiding is de eerste stap gezet. Hier volgt een kort overzicht van de vervolgstappen.

Stap 2. Samenstelling van de visitatiecommissie
Een visitatiecommissie bestaat uit ten minste vier personen: een externe domeindeskundige, die optreedt als voorzitter. Verder minimaal twee externe, gezaghebbende domeindeskundigen, voorgedragen door uw opleiding of cluster, en één studentlid. De NVAO-gecertificeerde secretaris die bij de visitatie aanwezig is maakt formeel geen deel uit van de commissie.

Stap 3. De visitatie
Het aantal visitatiedagen hangt af van het aantal te evalueren opleidingen. Gemiddeld kan Certiked vbi twee opleidingen op één dag beoordelen. Afhankelijk van het aantal opleidingen waarvoor u accreditatie zoekt kunnen wij u vooraf laten weten hoeveel visitatiedagen er nodig zijn. Na afloop van een visitatie of visitatiedag geeft de commissievoorzitter een mondelinge voorlopige beoordeling van de opleiding.

Stap 4. Het visitatierapport
Per opleiding worden de bevindingen schriftelijk gerapporteerd, conform de richtlijnen van de NVAO. Expliciet wordt aangegeven wat de weging is van de bevindingen en welke verbeterpunten en aanbevelingen er zijn. De opleidingsverantwoordelijken krijgen eerst de kans op de bevindingen te reageren, alvorens het definitieve rapport tot stand komt. Hiermee kan de opleiding bij de NVAO om verlenging van de accreditatie vragen. Deze wordt als regel verleend: dankzij een goede onderbouwing van de oordelen verdienen de visitatierapporten van Certiked vbi het predikaat NVAO-bestendig.

Duur van het evalutietraject
Certiked vbi plant het hele traject in overleg met de opleidingen. Afhankelijk van hun wensen en beschikbaarheid van de betrokkenen is Certiked vbi in staat om een korte doorlooptijd te realiseren. Daarnaast hebben we een uitstekende reputatie voor het nakomen van gemaakte planningen en andere afspraken. Regelmatig kunnen we zelfs sneller schakelen dan aanvankelijk gepland.

Procesbeschrijving
Een gedetailleerde procesbeschrijving maakt deel uit van uw offerte en is tevens verkrijgbaar op aanvraag.