Tools om u te helpen
Met het Timmermansoog de Kritische Reflectie tegemoet

Hoe gaat de NVAO te werk? Welke eisen worden er gesteld en hoe bereidt u zich het beste voor op de visitatie? Hiervoor heeft Certiked vbi als enige een beknopte, maar overzichtelijke handleiding ontwikkeld: Het Timmermansoog. De ondertitel zegt precies wat dit handzame document voor u kan betekenen: Toelichting bij de Beperkte Opleidingsbeoordeling voor Wetenschappelijk Onderwijs, of - Hoger Beroepsonderwijs. Aan de hand hiervan kan elke opleiding de Kritische Reflectie opstellen, een noodzakelijke stap voorafgaand aan de eigenlijke visitatie.

Weten wat er van u verwacht wordt
Het Timmermansoog volgt en verheldert het beoordelingskader van de NVAO, zodat u precies weet hoe en op welke punten uw opleiding of cluster beoordeeld wordt. Achtereenvolgens gaat deze onmisbare tool in op:

  • Het accreditatieproces
  • Hoe het panel tot zijn oordeel komt
  • De vier standaarden:
  • 1. De beoogde eindkwalificaties
  • 2. De onderwijsleeromgeving
  • 3. Toetsing 
  • 4. Gerealiseerde eindkwalificaties

Onderdeel van uw offerte Timmermansoog
Het Timmermansoog is onderdeel van de uitgebreide offerte die u na overleg ontvangt van Certiked vbi.