Voorbereiding op de evaluatie
Een goede voorbereiding is de halve accreditatie

Een goede voorbereiding waarborgt een soepel lopend proces en voorkomt onaangename verrassingen voor de opleidingsaanbieder(s). Dit is dan ook Stap 1 in uw evaluatietraject met Certiked vbi. Hierin is de rol van de procescoördinator/secretaris essentieel. Hij/zij onderhoudt gedurende het gehele traject intensief contact met zowel de opleiding(en) als de leden van het visitatiepanel, en vormt voor hen het eerste aanspreekpunt.

De procescoördinator is onder meer verantwoordelijk voor:

  • De planning van de visitaties (in overleg).
  • De procesbewaking, inclusief het u zoveel mogelijk uit handen nemen van de administratieve aspecten.
  • Het intensief begeleiden van de opleidingen in de aanloop naar de visitatie (o.a. bij het opstellen van de Kritische Reflectie en de gevraagde bijlagen).
  • Overleg over en planning van het visitatieprogramma en het te overleggen materiaal.
  • Het voorbereiden van de deskundigen op de visitatiedag.

Te overleggen:

  • De Kritische Reflectie
  • Een voldoende grote selectie van recente afstudeerwerken, inclusief beoordelingscriteria en normering, aan te leveren door de opleidingen.

Spilfunctie: de secretarissen van Certiked vbi
Certiked vbi werkt met procescoördinatoren/secretarissen die ook optreden als secretaris bij de NVAO voor het verrichten van een Instellingstoets of een Toets Nieuwe Opleidingen. Zij kennen dus de zienswijze en verwachtingen van de NVAO, wat zich voor u vertaalt in een juiste interpretatie van de NVAO-beoordelingskaders. Dit maakt de Certiked vbi secretaris tot een uiterst nuttige en betrouwbare gespreks- en procespartner voor u. Met name voor inhoudelijke zaken is hij/zij uw aanspreekpunt.