De mensen achter Certiked vbi
Goed begeleid op weg naar uw accreditatie

De kwaliteit van de ingezette mensen is zeer bepalend voor een voorspoedig verloop van de evaluatie en het behalen van uw accreditatie. Zoals u mag verwachten van een organisatie waarin alles om ‘menselijke kwaliteit’ draait zet Certiked vbi uitsluitend secretarissen en ondersteunende functionarissen in die zijn geselecteerd op vakkennis, ervaring en in de praktijk bewezen performance. Enkele van hen stellen we hierbij voor.

Pasfoto Drs. Paul Esveld
Directeur
Paul Esveld studeerde Nederlandse Taal- & Letterkunde te Amsterdam. Na een carrière als docent Nederlands en trainer van bedrijfsopleidingen, kreeg hij in 1994 een positie aangeboden als manager, later directeur van een certificerende instelling te Den Haag. Deze organisatie, CEDEO, bouwde hij uit met verschillende certificerende activiteiten, waaronder in 2002 de accreditatie in het hoger onderwijs onder de naam Certiked vbi. Onder zijn leiding slaagde Certiked vbi erin om het vertrouwen van een groot aantal hogescholen en universiteiten te winnen èn te behouden. Esveld is in staat om binnen de vigerende beoordelingskaders, en met respect voor ieders verantwoordelijkheden, een maximale flexibiliteit en klantgerichtheid aan de dag te leggen. Hij onderhoudt op hoofdlijnen de contacten met de opdrachtgevers, stelt op voordracht van hogescholen en universiteiten de visitatiepanels samen, en zorgt in nauwe samenwerking met de procescoördinator voor een vlekkeloos verloop van (cluster-)visitaties.

Pasfoto Wim Vercouteren
Procescoördinator/secretaris
Wim Vercouteren heeft economie en controlling gestudeerd. Na zijn studie was hij werkzaam in managementfuncties bij een groot uitgeverijconcern. Vanaf 2002 is Vercouteren direct bij het accreditatiestelsel betrokken. Hij heeft bij ongeveer 300 (cluster-)visitaties in het wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs de rol van procescoördinator/secretaris vervuld. Deze bestreken uiteenlopende disciplines en waren zowel in het Nederlands als in het Engels. Sinds 2008 is hij ook werkzaam als secretaris voor de NVAO. Vercouteren kent de regels en voorschriften van de NVAO zeer goed en houdt wijzigingen daarin nauwgezet bij. Hij bewaakt de planning van het visitatieproces, is zorgvuldig in zijn optreden en geeft snel en vakkundig antwoord op vragen van de opleiding en het beoordelingspanel. Het doel is steeds te zorgen voor een visitatieproces waarin de opleiding tot haar recht komt. De visitatierapporten van Vercouteren zijn uitstekend onderbouwd.

NVAO-gecertificeerde secretarissen
Certiked vbi werkt met meerdere, door de NVAO-gecertificeerde secretarissen. Bij clustervisitaties kan een beroep worden gedaan op een of meerdere secretarissen voor het opstellen van de visitatierapporten. De procescoördinatie van een clustervisitatie blijft echter in één hand, namelijk die van procescoördinator Vercouteren.