Waarom kiezen voor Certiked vbi?
Omdat u dan kiest voor een stimulerende evaluatie-aanpak

In de visie van Certiked vbi moet een opleiding of cluster de kans krijgen zich optimaal te presenteren, omdat dit de eerlijkste beoordeling oplevert. De visitatie moet geen ‘examen’ zijn, maar een stimulerend proces van bewustwording, gevolgd door gerichte kwaliteitsverbetering.

Minimale belasting
Tegelijkertijd is Certiked vbi zich er terdege van bewust dat een evaluatie een ‘van bovenaf’ opgelegde verplichting is, die een zowel administratief als qua tijdsbeslag belastend is voor de opleidingsorganisatie. De hele aanpak van Certiked vbi is er daarom op gericht deze belasting tot een minimum te beperken. Certiked vbi bereikt dit door een zorgvuldige selectie van procescoördinatoren/secretarissen, die heel klantgericht en flexibel opereren. Daarbij kunnen zij gebruikmaken van handige tools om u optimaal voor te bereiden op de eigenlijke visitatie en beoordeling. Voor u als opleidingsverantwoordelijke betekent dit dat u het eindrapport (en daarmee de NVAO-accreditatie) met vertrouwen tegemoet kunt zien.

Concurrerende prijsstelling, slagvaardige dienstverlening
Wie zijn organisatie compact en flexibel houdt, kan ook de kosten beter in de hand houden. En daarom ook concurrerender zijn qua prijs. Vraag vrijblijvend een offerte voor uw volgende (cluster)visitatie. En geef ons dan meteen de kans om onze unieke modus operandi toe te lichten.