NVAO
De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO is bij verdrag opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheden als onafhankelijke en binationale instelling voor het deskundig en objectief beoordelen van de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Nederlandstalig België.

Werkwijze
Een belangrijk middel waarmee de NVAO de kwaliteit van de Nederlandse en Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs wil handhaven en verhogen is de peer review. Deze methode heeft de NVAO geïnstitutionaliseerd in de vorm van panels of visitatiecommissies van onafhankelijke deskundigen. Deze brengen over de onderzochte opleiding of opleidingsclusters een adviesrapport uit, op grond waarvan de NVAO besluit tot accreditatie of niet. In Vlaanderen worden alle visitaties verzorgd door één instantie (VLUHR-KZ). In Nederland wordt dit als regel gedaan door onafhankelijk opererende evaluatiebureaus, die door de Nederlandse overheid zijn erkend . Certiked vbi behoort al sinds 2003 tot het beperkte aantal evaluatiebureaus dat in het bezit is van een dergelijke erkenning.

Meer over de NVAO en de NVAO-procedures